top of page
משרד הבריאות
סיכום המפגש: ארגוני חברה אזרחית עם מנכ"ל משרד הבריאות- משה בר סימן טוב, במסגרת השולחן העגול הרב מגזרי בחירום

20 בנובמבר 2023

מועד הפרסום:

אגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה אירח את מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, לשיח רב מגזרי עם ארגוני החברה האזרחית.
המפגש התקיים בזום ביום רביעי ה- 8.11.23 בשעה 17:00.

מצגת משרד הבריאות מהמפגש וסיכום הפגישה מצורפים בקישור.

פרטי קשר
קישורים
קישור 2
קישור 3

20.11.23, 9:48

שולחנות עגולים, מידע ונתונים, מערכת הבריאות, מגזר שלישי, מגזר ציבורי, בריאות

שיתוף

bottom of page