top of page
ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיון בוועדה: הצעת צו אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי הר הכרמל) (20/11/23)

19 בנובמבר 2023

מועד הפרסום:

ועדת הפנים והגנת הסביבה
הצעת צו אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי הר הכרמל) (תיקון) התשפ"ד-2023

מועד הדיון: יום שני , 20 בנובמבר 2023 , ז' בכסלו תשפ"ד, בשעה 10:00

פרטי קשר

קישורים
קישור 2
קישור 3

19.11.23, 18:03

דיון בכנסת, כללי, שמורות טבע, אתרים לאומיים, חקיקה

שיתוף

bottom of page