top of page
ועדת הכלכלה
דיון בוועדה: הנגשת מקורות הון לגופים חוץ בנקאיים לשם הרחבת האפשרות למתן הלוואות לציבור המצוי בקשיים בעקבות המלחמה (21/11/23)

19 בנובמבר 2023

מועד הפרסום:

ועדת הכלכלה
הנגשת מקורות הון לגופים חוץ בנקאיים לשם הרחבת האפשרות למתן הלוואות לציבור המצוי בקשיים בעקבות המלחמה
ישיבה משותפת של וועדת הכלכלה והוועדה למיזמים ציבוריים

מועד הדיון: יום שלישי , 21 בנובמבר 2023 , ח' בכסלו תשפ"ד, בשעה 10:30

פרטי קשר

קישורים
קישור 2
קישור 3

20.11.23, 19:36

דיון בכנסת, כללי, בנקים השקעות וביטוח, כספים/אוצר/תקציב

שיתוף

bottom of page