top of page
הוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל
דיון בוועדה: דיור ציבורי וסיוע בשכר דירה לזכאים בנגב ובגליל בזמן המלחמה (20/11/23)

19 בנובמבר 2023

מועד הפרסום:

הוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל
דיור ציבורי וסיוע בשכר דירה לזכאים בנגב ובגליל בזמן המלחמה-מדיניות הממשלה, חסמים ופערים בשטח

מועד הדיון: יום שני , 20 בנובמבר 2023 , ז' בכסלו תשפ"ד, בשעה 09:00

פרטי קשר

קישורים
קישור 2
קישור 3

19.11.23, 17:23

דיון בכנסת, מפונים, תושבי הדרום, תושבי הצפון, דיור, נגב וגליל

שיתוף

bottom of page