top of page

אודות

תארא ייעוץ אסטרטגי
תארא היא חברה לייעוץ אסטרטגי ומחקר המתמחה בקידום מדיניות ופיתוח משאבים במרחב הממשלתי והאזרחי.

את החברה הקים בשנת 2009 עובד יחזקאל, מזכיר הממשלה לשעבר, מתוך הכרה כנה ביתרונותיו ועוצמתו של המרחב האזרחי במאה ה-21, ומתוך שאיפה לממש את הפוטנציאל הטמון בארגוני החברה האזרחית באמצעות העצמת יכולותיהם וקשריהם עם הממשלה.

אנו פועלים על מנת לסייע ללקוחותינו באמצעות פיתוח והטמעה של כלים יעילים מול הממשלה והחברה האזרחית, במטרה ליצור עבורם עתיד חיובי בתוך מציאות משתנה, ולהשפיע לטובה על החברה בישראל.
Azrieli Towers_edited_edited_edited.jpg
Business Meeting_edited_edited.jpg
VINEA מחקר

VINEA מפתחת אסטרטגיות ומודלים המבוססים על קשרים ברי-קיימא בציר העסקי-אזרחי-ממשלתי, באמצעות מחקרים פורצי דרך, המתכתבים עם מגמות מקומיות וגלובליות ומייצרים נוסחה המספקת ללקוחותינו את התשתית והיכולת להוביל ולממש את הפוטנציאל הגלום בזירות מגוונות.

VINEA מציעה שילוב ייחודי ניסיון וכלים מחקריים, עם הבנה מעמיקה של המגזר העסקי, המגזר הציבורי והחברה האזרחית בישראל. בעזרת צוות חוקרים ואנליסטים בעלי תארים בכלכלה, מנהל עסקים, מדעי המדינה ומשפטים ובוגרי יחידות מודיעין מובחרות. אנו יודעים איך לאסוף מידע, לעבדו ולהציגו באופן אפקטיבי בהתאם לקהל היעד והמטרה. בעבודתנו אנו מקפידים על מהימנות ודיוק מירבי על מנת לספק ללקוח תוצר משמעותי שיביא להשגת מטרותיו.

bottom of page